Naše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

V računovodskem servisu Calculus za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 

 

- vodenje glavne knjige,

- analitična evidenca saldakontov,

- izpisi odprtih postavk,

- obračun davka na dodano vrednost,

- vodenje davčnih evidenc,

- seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,

- izdelava zaključnega računa,

- izdelava medletnih bilanc,

- vodenje blagajne,

- obračun plač,

- obračun socialnih prispevkov za zavezanca,

- obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,

- knjiženje maloprodaje,

- vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,

- izdelava poročil za Banko Slovenije,

- izdelava statistike finančnih računov,

- vodenje plačilnega prometa,

- obračun obresti,

- priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,

- izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,

- izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,

- razne druge storitve po želji stranke.